Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op zaterdag 25 november 2023, aanvang 13.00 uur in het clubgebouw. 

Hier staan de notulen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van ALV 24juni 2023 220723 def. Ze worden op de ALV op 25  november 2023 aan de leden voorgelegd ter goedkeuring.

Agenda en vergaderstukken

Hier vind je de agenda en het machtigingsformulier, hieronder de bijbehorende vergaderstukken

Stemming Voorstel nieuwe toegangspoorten / Uitnodigende entree

Stemming Aangepast voorstel aanpassing elektriciteitskasten

Stemming Speeltuin afronden 2024

Begroting 2024 met toelichting

Stemming over de verkorte begroting 2024 en de toelichting van de penningmeester. De volledige begroting ligt zaterdagochtend 25 november ter inzage.

Stand van zaken contract met gemeente

Het college van B&W heeft inmiddels een conceptvisie op de Rotterdamse volkstuinen naar de gemeenteraad gestuurd, die daar op 15 november over vergaderd. Dat de tuinders, verenigd in het Platform, nog wel wat aanmerkingen hebben blijkt uit het persbericht van het Platform, waarin alle tuinders opgeroepen worden om aanwezig te zijn bij de commissievergadering om 19.00 uur in de Suze Groenewegenzaal.

Scroll naar boven