Algemene Ledenvergadering

Agenda en stukken voor ALV 19 november 2022 aanvang 13.00u. in clubgebouw (geen digitale deelname)

 1. Opening en vaststellen _Agenda ALV 2022 november
 2. Moment stilte
 3. Vaststellen notulen ALV 25 juni 2022 bijlage 1 Notulen ALV 250622 def
 4. Stemcommissie kiezen
 5. Rondje actualiteiten door voorzitter Eigen Hof
 6. Financiën: jaarrekening 2021 bijlage 2
  Financieel verslag 2021
  Bijlage 1 Keuken 2021 
  Bijlage 2 Winkel 2021
 7. Verslag van kascommissie over 2021
 8. Verkiezing nieuwe voorzitter, eerste secretaris en eerste penningmeester  Vacature en procedure (bijlage 3)
 9. Voorstel wijziging begrotingssystematiek (bijlage 4) Voorstel wijziging begrotingscyclus
 10. Financiën: begroting 2022 en 2023 (bijlage 5 en 6)
 11. Pauze
 12. Uitslag stemming verkiezing bestuursleden
 13. Wonen op Eigen Hof, gesprek met de leden over maatregelen tegen permanente bewoning (bijlage 7) Permanent op tuin wonen
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Bijlage Machtigingsformulier-november-2022

 

Scroll naar top