Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats in november 2023, aanvang 13.00 uur in het clubgebouw. 

Hier staan de notulen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van ALV 24juni 2023 220723 def. Ze worden op de ALV in november 2023 aan de leden voorgelegd ter goedkeuring.

Scroll naar boven