Algemene Ledenvergadering

Hier staan de notulen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van zaterdag 19 november 2022. Ze worden op de ALV van juni 2023 aan de leden voorgelegd ter goedkeuring.

 

Op zaterdag 11 maart 2023 om 13.00 uur wordt een extra ALV gehouden, waarin het kiezen van drie nieuwe bestuursleden het enige agendapunt is. Leden kunnen zich tot 48 uur voor de ALV verkiesbaar stellen. De kandidaten kunt u vanaf dat moment, donderdag 9 maart, op deze webpagina vinden.

Het is van groot belang dat voldoende stemmen worden uitgebracht op de noodzakelijke aanvulling van het bestuur. U kunt een mede-tuinder machtigen om namens u te stemmen. Vul daarvoor dit Machtigingsformulier maart 2023 in. 

Scroll naar boven