Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op zaterdag 29 juni 2024, aanvang 13.00 uur in het clubgebouw. 

Hier staan de notulen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van ALV 25 november 2023 170424 Ze worden op de ALV op 29 juni 2024 aan de leden voorgelegd ter goedkeuring.

Agenda

Hier vind je vanaf 15 juni de agenda en het machtigingsformulier.

Terugblik 25 november – Begroting 2024 met toelichting

De verkorte begroting 2024 en de toelichting van de penningmeester.

Scroll naar boven