AED's apparaten

Eigen Hof heeft twee AED apparaten. Een AED (automatische elektrische defibrillator) wordt gebruikt bij hartstilstand. Van 15 maart tot 15 oktober hangt er een AED op tuin 103 en een in de kantine van het verenigingsgebouw.

Er zijn verschillende tuinders die een opleiding hebben gevolgd voor het bedienen van de AED. De namen en telefoonnummers van deze tuinders kunt u vinden in de abri en in het mededelingenbord bij de achteringang. Zoek uit welke tuinder zich het dichtst bij uw tuin bevindt, dan kunt u snel reageren in geval van nood.

Scroll naar boven