In de afgelopen 3 weken zijn in opdracht van gemeente 5 bomen gerooid en meer dan 100 bomen gesnoeid. Ook op tuinen. We merken dat sommige tuinders blij zijn met wat er hun tuin is gerooid en/of gesnoeid. Anderen zijn boos omdat de gemeente heeft gesnoeid zonder overleg vooraf en/of meer heeft gedaan dan noodzakelijke veiligheidssnoei. Weer anderen balen dat een boom op hun tuin niet is gerooid of flink is gesnoeid. Wij willen deze snoei-actie evalueren en vragen jou daarom dit evaluatieformulier https://forms.gle/bXjcEfbobavnd4iz9 voor 12 april in te vullen.

De gemeente hanteert de volgende regels voor het boomonderhoud:

  • De gemeente is als verhuurder eigenaar van alle bomen. Niet alleen in het gemeenschappelijke groen, ook op tuinen. Ook als deze niet door de gemeente, maar door een vorige tuinder of door jou zijn geplant.
  • Als eigenaar is de gemeente verantwoordelijk voor de veiligheid. Daarom heeft de gemeente eind 2022 alle bomen die op 1,30 meter hoogte een stamomtrek van meer dan 50 cm geïnventariseerd, geïnspecteerd en een paspoort gegeven. De insteek van deze inspecties is veiligheid. In principe wordt elke boom voortaan 1x per 3 jaar geïnspecteerd. Uitkomst van de inspectie kan zijn: rooien noodzakelijk, veiligheidssnoei noodzakelijk of geen actie noodzakelijk. Uitkomst kan ook zijn dat een boom voortaan jaarlijks i.p.v. driejaarlijks moet worden geïnspecteerd. Naar aanleiding van deze inspectie zijn vorig jaar kapvergunningen aangevraagd voor een aantal bomen, deze zijn ondertussen gerooid. Nu wil de gemeente de veiligheidssnoei gaan uitvoeren.
  • Veiligheidssnoei zijn snoeiwerkzaamheden die de meeste tuinders niet zelf kunnen. Bijvoorbeeld met een hoogwerker dode takken uit een grote eik zagen om te voorkomen dat deze bij een volgende storm takken afscheuren en deze schade veroorzaken. Dit alles is dus gedreven door aansprakelijkheid bij schade.
  • De veiligheidssnoei wordt gedaan in tweede helft van februari: dus nog voordat er blad aan bomen komt en het vogelbroedseizoen begint.
  • Snoeiwerkzaamheden die de meeste tuinders zelfstandig & veilig kunnen uitvoeren gaat de gemeente niet overnemen.
Scroll naar boven