Tuinkeuring

Waarom keuren we tuinen?

We willen een volkstuincomplex zijn waarin tuinieren centraal staat. Tijdens, voor en na het tuinieren kunnen andere activiteiten vanzelfsprekend ook plaatsvinden: spelen met de kinderen, een glaasje wijn drinken, barbecueën, toch staat het tuinieren nummer één op Eigen Hof.

Elke tuin wordt minimaal 1 x per jaar (juni) gekeurd op aspecten van onderhoud van uw tuin door 2 keurders. Klik hier voor het Tuinkeuringsformulier, zo kun je zien waarop je tuin beoordeeld wordt. Er zijn 5 koppels die jaarlijks een ander wijkje keuren, zij houden elkaar scherp.  Bij de tuinkeuring wordt gelet op zaken die genoemd worden in ons huishoudelijk reglement. Onvoldoende tuinen worden in september / oktober herkeurd door 2 verschillende teams van keurders, waarbij ook die tuinen een herkeuring krijgen die slechts incidenteel een voldoende hebben gehaald na jarenlange onvoldoende tuinbeoordelingen. Tuinen worden niet volgens smaak van de keurder beoordeeld, maar afwijkingen in keuringen kunnen plaatsvinden. Hebt u vragen n.a.v. de keuring, dan kun je contact opnemen met het bestuur.

Digitale rapportage

Nieuw dit jaar is dat je de resultaten van de keuring in je emailbox vindt. Je krijgt punten voor de verschillende onderdelen.39-50 punten betekent dat je tuin goed scoort.26-38 punten betekent dat je tuin voldoende scoort.0-25 punten betekent een onvoldoende.Bij een onvoldoende tuinkeuring wordt de tuin in september opnieuw gekeurd. Je tuin wordt ook herkeurd als die eenmalig voldoende scoort in een reeks van onvoldoende beoordelingen. Je kunt advies vragen over een plan van aanpak aan de keurders. Lees hieronder welke stappen volgen bij een onvoldoende tuinkeuring. Zijn er volgens u speciale omstandigheden, dan kunt u deze voor juni (het keuringsmoment) bespreken met het bestuur. 

Herhaaldelijk onvoldoende tuinkeuring?

STAPPENPLAN  NAAR OPZEGGEN LIDMAATSCHAP.

Dit stappenplan is een uitwerking 5.3.3. uit het Huishoudelijk regelement

 1. Het bestuur gaat ervan uit dat je zelf contact opneemt met het bestuur als er tijdelijke omstandigheden zijn waardoor het tuinonderhoud niet lukt. Dat gebeurt natuurlijk voor de tuinkeuring in juni.
 2. In juni bezoekt de tuinkeuringscommissie alle tuinen en beoordeelt de tuin aan de hand van een puntenlijst. De tuinders en het bestuur krijgen de uitslag per email.
 3.  Een tuinder die in het voorgaande jaar ook onvoldoende heeft gehaald, krijgt in juli een waarschuwingsmail. Die tuinder kan reageren met een plan dat leidt tot voldoende bij de herkeuring, of die tuinder kan zelf zijn lidmaatschap opzeggen als goed onderhoud niet meer haalbaar is.
  Ook kan op initiatief van de tuinder of het bestuur een gesprek plaats vinden als de situatie daar om vraagt: het doel is dan bindende afspraken te maken om binnen een redelijke termijn de tuin weer in orde te hebben.
 4. In september volgt een herkeuring, voor tuinen die in juni onvoldoende waren én voor tuinen, die in juni voldoende waren, maar in het jaar daarvoor onvoldoende. De resultaten worden gedeeld met het bestuur. Tuinders die in september weer een onvoldoende halen en die op dit punt twee onvoldoendes hebben, dus één jaar onvoldoende scoren krijgen een remindermail van het bestuur.
 5. Tuinders die in september weer een onvoldoende halen en daarmee twee jaar (of langer) op een rij onvoldoende scoren en waarmee geen andere afspraken zijn gemaakt (zie 1 en 3) wordt door het bestuur voor 31 december het lidmaatschap ontzegd.
  Het lidmaatschap kan ook worden ontzegd als eerder gemaakte afspraken niet worden nagekomen. Of als er na één voldoende na een waarschuwingsbrief of gesprek, opnieuw onvoldoende wordt gescoord. Dit kan dan zowel per 31 december als per 1 juli zijn.
 6. De betreffende tuinder kan een bijeenkomst van het voltallige
  bestuur bijeenroepen en bezwaar maken tegen de ontzegging. Het bestuur
  toetst of de procedure juist is doorlopen.
 7. De tuin die vrijkomt na ontzegging komt in maart vrij voor een
  nieuwe tuinder van de wachtlijst.
 8. De tuinder kan de ALV vragen de ontzegging door het bestuur terug
  te draaien.

Scroll naar boven