Vragenvuur over de tuinkeuringen!

Voor sommige tuinders is het een kroon op al het harde werk, andere tuinders zien het met angst en beven tegemoet: de jaarlijkse tuinkeuring die in juni plaatsvindt. Elke tuin op Eigen Hof wordt dan door twee commissieleden bekeken en krijgt punten. Sinds vorig jaar is er een nieuw formulier, dat hier en daar wat stof heeft doen opwaaien. Daarom een vragenvuur aan één van de keurders! 

.

Ook dit jaar zijn er weer tuinkeuringen. Wanneer kunnen de tuinders jullie verwachten? 

De tuinkeuringen worden in juni gehouden en altijd door twee personen gedaan. Herkeuringen vinden plaats in september/oktober. 

.

Voor nieuwe tuinders: wat is een tuinkeuring precies? 

Elk jaar worden de tuinen van Eigen hof gekeurd op verschillende aspecten die in de ALV zijn afgesproken. In grote lijnen gaat het om onderhoud, inrichting, variatie en veiligheid oftewel hoe staat de tuin ervoor. Is de tuin tip top in orde of zijn er onderdelen die nog aangepakt moeten worden. Aan de hand van een door de vereniging vastgesteld formulier worden de tuinen beoordeeld. Nieuwe tuinders hebben inzage in een eerdere keuring van hun tuin. We proberen op een objectieve manier naar een tuin te kijken aan de hand van twintig onderdelen. Voor alle tuinders, vooral voor nieuwe, kan het een fijne richtlijn zijn bij het onderhoud van hun tuin.

.

Waar letten jullie op? 

De vragenlijst bevat veel aspecten van de tuin bijvoorbeeld; is er sprake van overhangende takken op het pad tot 3 meter hoogte? Dit bemoeilijkt namelijk eventuele hulpdiensten. Is er sprake van veel woekeraars? Zo zorgt bamboe bijvoorbeeld voor veel overlast bij buren en het pad. Hoe staat het met het tuinafval? Er zijn 20 onderdelen waarop wordt beoordeeld. De meeste onderdelen bevatten vier punten variërend van; Niet in orde (0 punten) tot Helemaal in orde (2 of 4 punten). Tussen de 39-50 punten betekent dat de tuin goed scoort, 26-38 punten is voldoende en 0-25 is een onvoldoende.

.

De manier van keuren is vorig seizoen vernieuwd. Waarom een nieuwe manier van keuren?

We zijn als vereniging verplicht om onder andere goed naar het onderhoud van de tuinen te kijken. In het vorige formulier kon er alleen voldoende of onvoldoende worden gescoord dit gaf weinig duidelijkheid en richtlijnen ter verbetering.

.

Hoe kijken jullie naar de nieuwe manier van keuren? 

Als tuinkeurderscommissie zijn we blij met deze nieuwe wijze van keuren. We zagen dat veel tuinders om tuin informatie- en advies vroegen en hier blij mee waren. Ook biedt het nieuwe formulier veel meer duidelijkheid over dat wat we als tuinvereniging belangrijk vinden. Voorheen was het voldoende / onvoldoende. Daar kon een tuinder niks mee. . Nu heb je veel meer keuzes en als nu bijvoorbeeld je heg niet de goede hoogte heeft, maar de rest is goed, dan doe je niks aan de heg. 

.

Er klonken ook wat kritische geluiden. Hoe kijken jullie daar naar? 

Helaas is de communicatie over de introductie van het nieuwe formulier vorig jaar niet helemaal goed verlopen. Dat is natuurlijk jammer geweest.  We hopen dit jaar dat veel tuinders steun ervaren bij de richtlijnen van het formulier. We proberen als commissie kritisch te zijn naar onze werkwijze en formulier en waar nodig verbeteringen aan te brengen.

.

Hoe gaan jullie om met smaakverschillen? Is er een standaard norm voor een tuin en wie bepaalt dat? 

Smaakverschillen doen niet ter zake. Het is juist leuk dat bijna alle tuinen van elkaar verschillen. Wij als keurders kijken zo objectief mogelijk en dat betekent voor alle tuinders hetzelfde formulier, dezelfde richtlijnen, ook voor onszelf. Alle punten in het formulier zijn gekoppeld aan de statuten van de vereniging. 

.

Stel, je krijgt een onvoldoende. Wat gebeurt er dan? 

Bij een onvoldoende heb je twee maanden de tijd om de onvoldoende onderdelen van de tuin aan te pakken. De tuin wordt in september/ oktober opnieuw gekeurd. De leden van het bestuur nemen contact op als er sprake is van onvoldoende keuringen. Ons advies is wel dat als er sprake is van privé omstandigheden waardoor het onderhoud van de tuin bemoeilijkt wordt om dan contact op te nemen met het bestuur. Je kunt ook altijd advies vragen over een plan van aanpak aan de keurders. Als er vragen zijn over het keuringsrapport dan kan men een mail sturen naar het bestuur. 

.

Hoe ga je om met inventieve oplossingen van tuinders?
Als inventieve oplossingen leiden tot verbetering van het algemeen welzijn van het tuinonderhoud van het complex zijn ze meer dan welkom. Advies van ons is altijd voorleggen aan het bestuur. Wij als keurders hopen dat onze wijze van keuren een positieve bijdrage levert aan het complex van onze tuinvereniging.

Scroll naar boven