Voortgang overeenkomst met gemeente

In januari ontvingen we een concept huurovereenkomst met veel bijlagen. Waarop we met z’n allen naar het stadhuis gingen om in te spreken. Dat had effect. De raad stelde: eerst een proces, dan een visie en dan de rest. Dat proces is gestart; met horten en stoten op gang gekomen. Het gaat niet zo snel als gehoopt en aan de raad beloofd. Maar lijkt langzaam wel de goede kant op te bewegen.

Platform Rotterdamse Volkstuinen

Gelukkig staan wij er als vereniging niet alleen voor. Wij en nog 29 verenigingen zijn aangesloten bij het Platform Rotterdamse Volkstuinen. Gemeente Rotterdam én het platform hebben samen het proces uitgedacht om tot een meerjarig huurcontract te komen: eerst een 1-jarige huurovereenkomst zonder talloze bijlagen, zodat er dit jaar tijd is om een visie te ontwikkelen en een meerjarige huurovereenkomst te komen die voor Gemeente Rotterdam én verenigingen acceptabel is.

Huurverhoging niet 14,5% maar 9,7%

In januari wilde Gemeente Rotterdam de huur verhogen met 14,5%. Huurverhogingen zijn niet tegen te houden. Maar een percentage hoger dan de Consumentenprijsindex (CPI) vonden wij onredelijk. Door voet bij stuk te houden ging Gemeente Rotterdam in september overstag. We hebben een 1-jarige huurovereenkomst ontvangen, getekend en de huur overgemaakt.
Op jouw factuur voor 2023 zijn wij wel uitgegaan van een verhoging van 14,5%. Hierdoor heb je 2,12 euro/m2 betaald. Achteraf had dat dat 2,03 euro/m2 moeten zijn. Als je een tuin van ongeveer 300 m2 hebt, heb je dus ongeveer 27 euro te veel betaald. Op jouw factuur voor 2024 zullen we dit bedrag in mindering brengen.

Overlegtafels

Om het werk te verdelen zijn er verschillende overlegtafels: visie, huurcontract, handhavingskader, statuten, onderhoud, etc. Frank is namens Platform Rotterdamse Volkstuinen bij de overlegtafels visie, politiek en handhaving. Matthijs is bij de overlegtafel onderhoud betrokken. Fijn is dat we niet alleen hoeven te doen; samen kunnen doen met andere bij ’t platform aangesloten verenigingen. Samen blijken we heel veel expertise te hebben: van bodemverontreiniging t/m juridische zaken.

Woensdag 15 november weer met z’n allen naar het stadhuis?

Ondertussen heeft Gemeente Rotterdam een visie op volkstuinen geschreven en gedeeld. Deze is beter dan verwacht, maar nog niet zo goed als gehoopt. Gemeente Rotterdam wil vergroenen om in te spelen om klimaatverandering. Tegelijkertijd heeft de stad een woningbouwopgave. Als het aan de gemeente ligt verdwijnen in 2028 een paar verenigingen in wat zij de oostflank noemen en in 2035 opnieuw in de Van Nelle Knoop. Op de resterende verenigingen wordt een beroep gedaan: het clubgebouw én algemeen groen meer openstellen voor de wijk, nabijgelegen scholen, etc. In november wordt de visie geagendeerd in de raad. Natuurlijk gaan we dan weer inspreken. De aspecten belichten die wat ons betreft nog niet goed genoeg zijn.

Visie basis voor meerjarige huurovereenkomst

Terwijl de visie al naar de raad gaat, wordt aan de andere tafels nog overlegd over huurcontract, handhavingskader, statuten, onderhoud, etc. Zoals aangegeven gaat dit niet zo snel als gehoopt. Gemeente Rotterdam denkt nu dat de huurovereenkomst inclusief alle bijlagen in februari klaar kan zijn. Zodat wij de huurovereenkomst & bijlagen kunnen agenderen op ALV.

Uitzicht op 10-jarige overeenkomst

Eerder hadden wij altijd een 5-jarig contract. Het platform heeft gepleit voor een 10-jarige overeenkomst. Omdat je als vereniging soms voor hoge kosten staat. Denk aan de renovatie van ons clubgebouw of speeltuin. Dat is geen probleem zolang je maar zeker weet dat je nog jaren plezier gaat hebben van het resultaat. Gemeente Rotterdam was gevoelig voor deze argumenten en gaat verenigingen naar alle waarschijnlijkheid 10-jarige overeenkomsten aanbieden. We weten dit natuurlijk pas zeker als het ook in de huurovereenkomst staat.

Vereffening RBVV

Ooit speelde een Rotterdamse Bond Van Volkstuinders een rol tussen gemeente & volkstuinverenigingen. Deze bond is meer dan vijf jaar geleden opgeheven. De financiële afwikkeling daarvan heeft lang geduurd. In augustus is wat RBVV nog in kas had naar rato verdeeld. Zo heeft onze vereniging 16.380 euro ontvangen.

Vereffening SVIN

Nu is de SVIN opgeheven. Ook de SVIN heeft nog geld in kas en is ook daar een vereffenaar aan de slag om de financiën af te wikkelen. Gemeente Rotterdam staat op standpunt dat het resterende geld de gemeente toekomt, want in de tijd van de SVIN is er achterstallig onderhoud ontstaan en dat moet de gemeente alsnog doen. Het platform volgt een andere redenatie: AVVN heeft zonder overleg met Rotterdamse volkstuinverenigingen de stekker uit SVIN getrokken, waardoor wij nu in een enorme toestand met de gemeente zitten. Gemeente én platform hebben beide advocaten in de arm genomen. Hier is het laatste woord dus nog niet over gesproken…

Scroll naar boven