Uitleg over het takkendepot

Eigenlijk voelt het wel een beetje gek om uitleg te moeten geven over het takkendepot, want je zou denken dat de naam al voldoende duidelijk maakt. Maar jammergenoeg treffen we – de voorvrouwen van het AW groen- geregeld ‘verrassingen’ aan:

• Bergen gemaaid gras
• Plastic zakken met tuinafval en ander grofvuil
• Kleine takjes snoeihout van de heggen, rozentakken, uitgebloeide planten
• Bamboe met wortels en al
• Volledige struiken met stronken eraan
• Volledige boomstronken
• enz

Daar is het takkendepot niet voor bedoeld! Op Eigen Hof is het de bedoeling dat er zoveel mogelijk op de eigen tuin gecomposteerd wordt. Snoeihout van bomen en grotere struiken kan wél naar het takkendepot en wordt versnipperd. Als er dan bijv. bamboe met wortel en al versnipperd wordt, verspreidt zich dat in de houtsnippers. De kans is groot dat dit vervolgens weer vrolijk gaat groeien op plekken waar dat niet gewenst is. Bamboe kan dus niet op het takkendepot, niet op de compost maar wél in de vuilniszak.

Het is van belang dat de houtsnippers vrij zijn van bamboe en ander onkruid. Er zijn veel tuinders die het gebruiken voor hun tuin. Het AW gebruikt de houtsnippers ook op de algemene stukken.

Als het takkendepot vol raakt, wordt aan firma Boom gevraagd om te komen hakselen. We houden het zo goed mogelijk in de gaten dat dit tijdig gebeurt. Maaaaaar, als het voorkomt dat het takkendepot vol ligt terwijl je nog een vrachtje wilt toevoegen…….neem het dan weer mee naar je eigen tuin, anders kan Firma Boom het werk niet uitvoeren.

We merken dat we de laatste tijd met het AW veel tijd en energie kwijt zijn aan het opruimen van her en der door leden gedumpt groen afval. Dat gaat ten koste van het onderhoud op andere plekken en het is domweg niet eerlijk om jouw afval door andere tuinders te laten opruimen.

Scroll naar boven