Takkendepot en hakselen

Op ons tuincomplex wordt er rond 15 maart gehakseld. De buitenste ring van het takkendepot blijft al meer dan een jaar ongemoeid ten behoeve van dieren die daar wonen. We proberen tijdens het broedseizoen met het algemeen werk in het takkendepot steeds voor reuring te zorgen zodat daar geen dieren zich gaan nestelen. Zorg er daarom voor dat er op je eigen tuin ook plekjes zijn waar dieren ongemoeid kunnen verblijven en vogels kunnen nestelen.


Ieder lid kan snoeiafval van bomen en heersters afvoeren naar het takkendepot: dit wordt eens in de 3 maanden gehakseld. De snippers zijn dan weer beschikbaar voor onze leden om paadjes te maken of om bedden met nieuwe beplanting te mulchen.
Voor de hakselploeg, die wij inhuren, is het belangrijk dat het materiaal geen rozenafval of andere doornenheesters bevat. Het verwerken kan tot kwetsuren leiden bij de hakselaars. Ook fijn tuinafval hoort niet op het takkendepot maar kan op de eigen tuin gecomposteerd worden.


Japanse Duizendknoop, braam en bamboe mogen niet op het takkendepot gestort worden maar moeten afgevoerd worden in de afvalcontainers. Zo voorkomen we dat deze planten verspreid worden over de tuinen.

Scroll naar boven