Nieuw langjarig huurcontract met gemeente

Dit is het jaar dat al onze inspanningen van afgelopen jaar vastgelegd gaan worden op papier. Bij de visie is dat onlangs gebeurd en voor de eerstvolgende documenten gaan we een informatiebijeenkomst organiseren op zaterdag 2 maart om jullie te informeren, samen te discussiëren en feedback te verzamelen voor terugkoppeling naar de gemeente. Nu is het langjarige nieuwe huurcontract aan de beurt.

In februari krijgen we het concept huurcontract toegestuurd. We hebben dan 2 weken de tijd om daar op te reageren. Het Platform Rotterdamse Volkstuinen heeft al uitgebreid met de gemeente gecommuniceerd, dus is het al een uitgewerkt concept. Dat wil niet zeggen dat wij het overal mee eens zijn. De vraag is hoeveel speelruimte wij nog hebben of krijgen. Het concept huurcontract zal eind februari op onze website staan. Prints zijn te verkrijgen in kantine.

Zaterdag 2 maart is van 14.00u tot 16.00u de informatiebijeenkomst en wordt voorgezeten door bestuurslid extern Frank Schurink.

Documenten die nog behandeld gaan worden zijn: handhavingskader, kwaliteitseisen, statuten en bouwvoorschriften.

Scroll naar boven