Bijdrage Matthijs

Goedenavond,

Ik ben Matthijs Tegeler. Ik woon in een portiek in Blijdorp. Sinds 2012 heb ik een volkstuin in Overschie. De plek waar mijn kinderen hebben leren fietsen zonder zijwieltjes, waardoor zij weten hoe aardbeien groeien, etc. Sinds 2017 ben ik bestuurslid van VTV Eigen Hof omdat ik volgende generaties ook zo’n mooie, groene en veilige omgeving gun.

Ik denk dat groen enorm van zwaarwegend belang is voor de leefbaarheid van de stad

 • Ik heb alle ons toegestuurde documenten gelezen.
 • En probeer deze te rijmen met wat ik lees in het coalitieakkoord 2022-2026. Dat lukt mij niet.

In uw coalitieakkoord lees ik op pagina 14:

 • We willen Rotterdam transformeren van een grijze stad naar een groene stad, we gaan 20 hectare vergroenen… 
 • Daarom zijn er zeven grote stadsprojecten…
 • Voegen we groen toe, denk aan bomen, buffers voor regenwater etc. op schoolpleinen en straten met als doel het beperken van hittestress, droogte en regenwateroverlast.
 • Investeren we in het vergroenen van versteende stadswijken. Samen met wijkraden bekijken we in elke wijk welke straten en pleinen vergroend kunnen worden.
 • Willen we minder eenzijdige groenaanplant en ecologisch groenbeheer
 • Faciliteren we zelfbeheer van groen, ook bij parken, wanneer dit het beheer goedkoper en beter maakt.

Alle ons toegestuurde documenten wekken bij mij de tegenovergestelde indruk

 • 8 verenigingen worden genomineerd om over 10 jaar plaats te maken voor woningen, bedrijven en andere voorzieningen. Het is voor mij gissen om welke 8 verenigingen het precies gaat en over hoeveel hectare we praten.
 • Ja, ik weet een coalitieakkoord gaat over een periode van 4 jaar. En dat deze verenigingen moeten wijken is pas over 10 jaar. Toch zegt mijn gevoel: dit staat haaks op elkaar.
 • Want neem uw Uitvoeringsagenda Biodiversiteit. Kijk daarin op pagina 12. Daarop ziet u twee luchtfoto’s van Polder Zestienhoven, vóór en na een verstedelijkingsopgave. Lees: dat volkstuinen zijn geweken voor een nieuwbouwwijk. In één oogopslag ziet u dat zo’n verstedelijkingsopgave hittestress en stikstofproblematiek bevordert.
 • Onderzoek van Bureau Stadsnatuur bewijst dit ook. Zij onderscheiden verschillende stadsbiotopen: parken, begraafplaatsen, dakakkers, volkstuinen, etc. en hebben per biotoop geïnventariseerd: vleermuizen, insecten, etc. Wat blijkt? Qua biodiversiteit winnen volkstuinen het van alle andere biotopen.

Kortom

 • Enerzijds heft uw college volkstuinen op. 
 • Anderzijds investeert uw college honderden miljoenen in zeven ‘beeldbepalende’ en vooral groene stadsprojecten. 
 • Word de ene hectare op de andere in mindering gebracht? Wat schiet de stad hier per saldo mee op?
 • En vergeet niet: biodiversiteit komt te voet en gaat te paard.
 • Dus ik ben bang: de vos die regelmatig op onze vereniging rondloopt, de ijsvogel die in de vliet vist, de specht die in mijn pruimenboom nestelt….
 • Hoe gaan zij de weg vinden naar het Schouwburgplein? Hoe komt onze vos op dat vegetatiedak? Vindt hij daar voldoende voedsel?

Ik snap dat er binnen gemeentegrenzen geen ruimte over is

 • Elke hectare heeft een bestemming.
 • Sommige bestemmingen zijn inwisselbaar. Een leegstaand kantoorpand kan een woonfunctie krijgen.
 • Gezien biodiversiteit, hittestress en stikstofproblematiek zijn groene hectares niet/slecht inwisselbaar voor iets anders.

Ik zie graag een huurcontract dat aansluit op het betoog dat ik net hield

 • Want wat groen is moet groen blijven. Dat is van zwaarwegend belang.
Scroll naar boven