Jaarverslag AW Groen

Ondanks de coronapandemie met bijbehorende maatregelen hebben we het hele jaar in het groen kunnen werken. Het resultaat aan het eind van het jaar was goed te zien; op alle openbare plekken van het park is flink gewerkt.

Wat is er zoal gebeurd:

  • De bomen in de boomgaard zijn goed aangeslagen. Er konden zelfs al mispels geoogst worden in oktober!
  • Vanaf eind juli zijn Léon en Frank zeer aktief geweest met het baggeren van de sloten. Zij hebben meermalen uitleg gegeven over het nut van baggeren en steeds waren er voldoende belangstellenden die tijdens het AW wilden meehelpen. De hoeveelheid kroos in de sloten nam zienderogen af en divers tuinders waren zo enthousiast dat ze het gereedschap wilden lenen zodat ze de sloot bij hun huisje ook konden baggeren.
  • Aan het eind van het seizoen is op diverse plekken flink gesnoeid. Dat waren we al langer van plan maar – ook vanwege corona- zijn we daar in 2020 onvoldoende aan toegekomen.
  • Op de Asterlaan is het ons gelukt – na veel doorzettingsvermogen en met meerdere ploegen op diverse dagen flink doorwerken- om het gras grotendeels weg te krijgen. We hopen dat de hedera en de maagdenpalm flink willen doorgroeien zodat het gras weg blijft.
  • En Nola heeft veel energie gestoken in het opruimen van het gereedschapshok. Er is nieuw gereedschap aangeschaft en “dat wat stuk was” is gerepareerd. Dit betekent dat tuinders alleen hun handschoenen nog hoeven mee te nemen, eventueel een kruiwagen en hun eigen handgereedschap als ze dat prettig vinden.

Bij de eindejaarvergadering met de voorvrouwen constateerden we allemaal dat er over het algemeen enthousiast gewerkt is. We merken ook dat het merendeel van de tuinders zich per mail afmeldt. Voor onze planning van de werkzaamheden op de zaterdag is dat handig.

Aandachtspunten

  • Aan het begin van het seizoen gebeurde het nog regelmatig dat tuinders bamboe en andere rotzooi in het takkendepot gooien. We hebben de indruk dat het gaandeweg dit gaandeweg het seizoen beter ging. Laten we dit zo houden!!
  • Hetzelfde geldt voor de composthopen die alleen voor het AW bedoeld zijn. Het is erg ontmoedigend als daar de ene week gewerkt is om alles in orde te maken en dat het de week erop wederom een puinhoop is omdat er van alles gedumpt wordt.

Wat gaan we o.a. doen in 2022?

  • Als de verbouwing van het clubhuis klaar is, gaan we de borders opnieuw aanleggen en inrichten. Een groot deel van de planten hebben we tijdelijk verzet naar de voorkant van het grasveld. Het is de bedoeling om een deel ervan terug te zetten met aanvulling van nieuwe planten.
  • En een leuk vooruitzicht is dat er geen gras meer tussen de tegels van de partytent hoeft te worden weggehaald. Het is de bedoeling dat er een gazon komt waar de partytent stond.

Tot slot
Paula gaf aan te willen stoppen als voorvrouw omdat ze gaat verhuizen. We vinden dat natuurlijk ontzettend jammer en bedanken haar voor haar inzet.
Vanwege de vele werkzaamheden bij het AW Groen, zijn we op zoek naar twee nieuwe voorlieden:

Wil jij je kennis van tuinieren voor de vereniging inzetten? Meld je dan aan als voorman of -vrouw!
Je denkt mee over de inrichting en het onderhoud van het groen op Eigen Hof. Daarnaast heb je regelmatig contact met het bestuur en anderen binnen of buiten de vereniging. De kerntaak bestaat uit het begeleiden van (maximaal) 8 algemeen werk beurten per jaar. Op zaterdagochtend stuur je een groep van ongeveer 25 mede-tuinders aan om de werklijst uit te voeren.
Je stapt in een leuk, goed draaiend AW team en je leert Eigen Hof van een andere kant kennen. Ben je enthousiast? Stuur een e-mail naar aw@vtv-eigenhof.nl.

Scroll naar top