Contributie

Bezit Statuten en Huishoudelijk Regelement

Betreden van andere tuinen

Verhuren

Abri

Overnachtingen

Kapverbod

Geluidshinder

Barbecue en vuurkorven

Riolering en hoofdwaterleiding

Rijverbod

Parkeren

Parkeerterrein

Container – afvoer vuil

Afvalverbranding

Huisdieren

Paden borders en gazon

Paden, vooral onder de heg

Sloten en singels

Leidingwater

Verzekeren

Onderhoudsplichten en keuringen

Bouwvoorschriften en reglementen

Tuinopzegging

Tractor

Zwembaden

Bouwen van opstallen etc.

Hoofdwaterleiding en -elektriciteitsleiding, zekeringkast of riolering

Plantenziektes en bestrijdingsmiddelen