Onderhoud van het complex door alle leden

vtv Eigen Hof is een openbaar wandelpark. Het algemeen aanzicht van het complex wordt bepaald door de leden. Ieder lid levert hieraan zijn/haar deel.

Alle leden van vtv Eigen Hof verrichten minimaal 16 uur per jaar werkzaamheden voor de vereniging. Het gaat om acht beurten van twee uur per kalenderjaar. Werkzaamheden bestaan uit het onderhoud van het tuincomplex, het materiaal en de gebouwen.

De werkzaamheden voor de vereniging zijn verplicht. Ontheffing kan alleen door het bestuur gegeven worden. Wanneer een lid geen deel neemt aan het algemeen werk wordt door het bestuur een boete van € 25,- voor de eerste gemiste werkbeurt opgelegd en € 50,- voor iedere volgende gemiste werkbeurt. U vindt deze bedragen terug op uw jaarrekening. Deze boete ontslaat u niet van de plicht om de werkbeurten alsnog in te halen tijdens het lopende seizoen.

Het bestuur van vtv Eigen Hof sluit een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering voor het algemeen werk af. De tuinvereniging is slechts aansprakelijk voor schade, ontstaan bij de uitvoering van dit werk, wanneer de werkzaamheden rechtmatig zijn opgedragen of uitgevoerd.
E-mail: aw@vtv-eigenhof.nl

Tuinkeuring

Twee maal per jaar worden alle tuinen gekeurd.
De keuringscommissie laat bij de keuring een formulier achter met de daarop vermelde bevindingen.
Bij slecht onderhouden tuinen zal het bestuur u schriftelijk en/of mondeling aanspreken op uw onderhoudsplicht. (zie bijlage 3).

Taxatie

Bij verkoop taxeert de taxatiecommissie het huisje en beplanting en stelt het taxatiebedrag vast aan de hand van vastgestelde normen.
De taxatie wordt gedaan door ten minste twee leden van de commissie. Zij adviseren en rapporteren het bestuur met betrekking tot taxaties en het vaststellen van de grenzen tussen de tuinen. (zie bijlage 5)

De taxatiewaarde is secuur bepaald en bedoeld als richtlijn bij de prijsonderhandelingen. Aan de taxatiewaarde kunnen geen rechten of garanties worden ontleend.

Tuinwinkel en openingstijden

De tuinwinkel vindt u aan de achterzijde van ons clubgebouw. In de winkel koopt u laaggeprijsde producten, zoals zaden en gereedschappen. Verder kunt er bouwmaterialen, zoals hout, cement en zand, bestellen. Ook is er butagas, petroleum en potgrond. Goederen die u bestelt in de winkel betaalt u vooraf. Het bestellen en storten van grote hoeveelheden grond of zand op het parkeerterrein is voor eigen risico.

Openingstijden: in april t/m augustus zaterdags van 10.00 tot 12.00 uur September en oktober 11.00 tot 12.00 uur November, december en januari is de tuinwinkel gesloten. Februari t/m maart van 11.00 tot 12.00 uur. (zie verdere aankondigingen bij de tuinwinkelloods en in de Abri).

Tentoonstelling

Ieder jaar organiseert Eigen Hof een tentoonstelling van de door de leden gekweekte producten. Deze tentoonstelling, meestal gehouden in het laatste weekeinde van augustus of het eerste weekeinde van september, is het visitekaartje van Eigen Hof. Informatie over de tentoonstelling wordt in de Abri opgehangen.

Kascontrole

De kascommissie bestaat uit drie leden die voor u toezicht houden op de geldmiddelen van onze vereniging en de jaarstukken controleren. Om de drie jaar worden in de Algemene Ledenvergadering nieuwe leden gevraagd zitting te nemen in deze commissie.

Keuken/kantine en openingstijden

Het grootste deel van het jaar, op zaterdag van 9.00u. tot 13.00u. wordt de keuken bemand door vrijwilligers. Zij maken koffie, broodjes en snacks voor u tegen kleine prijzen.
Zij zijn er ook bij activiteiten of gezellige avonden in de kantine E-mail: keuken@vtv-eigenhof.nl

Verenigingsactiviteiten

Er vinden regelmatig activiteiten plaats in het clubgebouw/kantine, zoals dansles, darten, bingo en muziek. U kunt ook zelf een activiteit organiseren. E-mail: bestuur@vtv-eigenhof.nl

Mededelingen hierover kunt u lezen in de Hofblog en in de Abri.

Kidsclub

Info over kidsclub.
Lees hier alles over de Kidsclub.
E-mail: jeugd@vtv-eigenhof.nl 

Hofblog

vtv Eigen Hof heeft een digitale nieuwsbrief: Hofblog. Deze verschijnt vanaf 1 april iedere zes weken en buiten het seizoen onregelmatig. Alle tuinders kunnen stukken over groen, tuinieren en ons verenigingsleven aanleveren. E-mail: redactie@vtv-eigenhof.nl